Начало / Профил на купувача

Профил на купувача

Периодична поддръжка на подови покрития във ВМА – София и БДПЛР - Банкя

Приложения:

Предмет
Техническа спецификация- Приложение 1
Ценово предложение- Приложение 2
Теническо предложение- Приложение 3
Договор за предиодична поддръжка- Приложение 4
Декларациа почистваща техника- Приложение 5
Декларация- Приложение 6
Декларация чл. 47 -ал.1 и 5 -Приложение 7
Декларация чл. 47 -ал.9 -Приложение 8
Декларация чл. 55 и 56 -Приложение 9
Декларация- Приложение 10
Администратирвно сведение- Приложение 11
Декларация 33-ал.4 -Приложение 12
Декларация- Приложение 13
Декларация 55 ал.7, чл.8, ал.8, т.2 Приложение 14
Декларация- Приложение 15
Декларация- Приложение 16
Заглавие
Писмо
Протокол №1
Съобщение до всички участници
ПРОТОКОЛ № 2
Протокол № 3
Решение
Информация за сключен договор
Договор полиране