Начало / Профил на купувача

Профил на купувача

Периодична доставка на специфичен урологичен и ендоурологичен консуматив по 20 /двадесет/ обособени позиции

Приложения:

Документация - Публикувано на 27.10.2015г.
Приложения - публикувано на 27.10.2015г.
До средствата за масово осведомяване - публикувано на 27.10.2015г.
Писмо разяснение - Публикувано на 30.11.2015г.
Протокол № 1 - публикувано на 22.12.2015г.
Писмо - Публикувано на 07.01.2016г.
Протокол № 3 - публикувано на 25.01.2016г.
Решение - Публикувано на 26.01.2016г.
Писмо - Публикувано на 26.01.2016г.
Писмо 1 - Публикувано на 26.01.2016г.
Договори Урология - Публикувано на 10.03.2016г.
ИНФОРМАЦИЯ за изпълнен договор