Начало / Профил на купувача

Профил на купувача

Периодична доставка на специфичен консуматив за електокардиостимулация и инвазивна кардиология по 14 /четиринадесет/ обособени позиции, за нуждите на ВМА, съгласно спецификация – Приложение № от 1.1 до 1.14 (неразделна част от документацията

Приложения:

Документация - Публикувано на 14.01.2016г.
Техническо предложение - Публикувано на 14.01.2016г.
Техническа спецификация - Публикувано на 14.01.2016г.
Приложение №2 - публикувано на 14.01.2016г.
Приложение №3 - публикувано на 14.01.2016г.
Приложение №4 - публикувано на 14.01.2016г.
Приложение №5 - публикувано на 14.01.2016г.
Приложение №6 - публикувано на 14.01.2016г.
Приложение №7 - публикувано на 14.01.2016г.
Приложение №8 - публикувано на 14.01.2016г.
Приложение №9 - публикувано на 14.01.2016г.
Приложение №10 - публикувано на 14.01.2016г.
Приложение №11 - публикувано на 14.01.2016г.
Приложение №12 - публикувано на 14.01.2016г.
Приложение №13 - публикувано на 14.01.2016г.
Приложение №14 - публикувано на 14.01.2016г.
До средствата за масово осведомяване - Публикувано на 14.01.2016г.
Разяснение - публикувано на 15.02.2016г.
Протокол № 1 - публикувано на 11.04.2016г.
Протокол № 2 - публикувано на 17.05.2016г.
Писмо - Публикувано на 17.05.2016г.
Протокол № 3 - публикувано на 06.06.2016г.
Решение №863 за поправка /на решение 799 за факт. грешка/
Решение - Публикувано на 07.06.2016г.
Решение №799
Информация за сключени договори_1- Публикувано на 15.07.2016г.
Информация за сключени договори_2- Публикувано на 15.07.2016г.
Информация за сключени договори_3- Публикувано на 15.07.2016г.
ИНФОРМАЦИЯ за изпълнен договор