Начало / Профил на купувача

Профил на купувача

Периодична доставка на специфичен консуматив по 6 /шест/ обособени позиции

Приложения:

Документация - Публикувано на 30.10.2015г.
Приложения - публикувано на 30.10.2015г.
До средствата за масово осведомяване - публикувано на 30.10.2015г.
Протокол № 3 - публикувано на 25.01.2016г.
Решение - Публикувано на 26.01.2016г.
Писмо - Публикувано на 26.01.2016г.
Договор - Публикувано на 02.03.2016г.
Информация ценови оферти - Публикувано на 14.01.2016 г.