Начало / Профил на купувача

Профил на купувача

Периодична доставка на резервни части за ендоскопска, ултразвукова апаратура и системa за обработка, съхранение и пренос на аудио-визуална информация от медицински изследвания за нуждите на ВМА - МБАЛ-София и МБАЛ-Варна; МБАЛ-Пловдив

Приложения:

Условия за участие - Публикувано на 23.12.2015г.
Ценово предложение - Публикувано на 23.12.2015г.
Техническо предложение - Публикувано на 23.12.2015г.
Техническа спецификация - Публикувано на 23.12.2015г.
Приложение 2 - Проект на договор - Публикувано на 23.12.2015г.
Образец №2 - Публикувано на 23.12.2015г.
Образец №3 - Публикувано на 23.12.2015г.
Образец №4 - Публикувано на 23.12.2015г.
Образец №5 - Публикувано на 23.12.2015г.
Образец №6 - Публикувано на 23.12.2015г.
Образец №7 - Публикувано на 23.12.2015г.
Образец №7A - Публикувано на 23.12.2015г.
Образец №8 - Публикувано на 23.12.2015г.
Образец №9 - Публикувано на 23.12.2015г.
Образец №10 - Публикувано на 23.12.2015г.
Образец №11 - Публикувано на 23.12.2015г.
Образец №12 - Публикувано на 23.12.2015г.
Образец №13 - Публикувано на 23.12.2015г.
Образец №14 - Публикувано на 23.12.2015г.
Инфо отваряне на цени - Публикувано на 21.01.2016г.
Протокол № 1 - Публикувано на 03.02.2016г.
Протокол № 2 - Публикувано на 03.02.2016г.
Решение избор изпълнител - Публикувано на 03.02.2016г.
Договор изпълнител - Публикувано на 09.03.2016г.