Начало / Профил на купувача

Профил на купувача

Периодична доставка на медицински изделия за дентална медицина за нуждите на ВМА и подчинените й структури в страната

Приложения:

Документация - Публикувано на 10.12.2015г.
До средствата за масово осведомяване - Публикувано на 10.12.2015г.
Протокол - Публикувано на 25.01.2016г.
Протокол - Публикувано на 10.02.2016г.