Начало / Профил на купувача

Профил на купувача

Периодична доставка на лекарствени продукти по 2 (две) обособени позиции за нуждите на ВМА

Приложения:

Документация - Публикувано на 15.04.2016г.
Протокол № 1 - Публикувано на 06.06.2016г.
Протокол № 2 - Публикувано на 13.06.2016г.
Протокол № 3 - Публикувано на 28.06.2016г.
Решение № 910/28.06.2016 г.
Сключен договор за изпълнител по ОП № 00085-2016-0013
Обявление изпълнен договор - Публикувано на 06.07.2018г.
Обявление за изпълнен договор - Публикувано на 06.07.2018г.