Начало / Профил на купувача

Профил на купувача

Периодична доставка на лекарствени продукти

Приложения:

Документация - Публикувано на 18.12.2015г.
Документация 2 - Публикувано на 18.12.2015г.
Техническо предложение - Публикувано на 18.12.2015г.
До средствата за масово осведомяване - Публикувано на 18.12.2015г.
Разяснения - публикувано на 07.01.2016г.
Разяснения - публикувано на 18.01.2016г.
Протокол № 1 - публикувано на 19.02.2016г.
Писмо решение - Публикувано на 25.02.2016г.
Съобщение цени- Публикувано на 22.03.2016г.
Протокол № 2- Публикувано на 30.03.2016г.
Протокол № 3- Публикувано на 05.05.2016г.
Решение - Публикувано на 13.05.2016г.
Договори - Публикувано на 16.06.2016г.