Начало / Профил на купувача

Профил на купувача

Периодична доставка на консумативи за анестезиологична апаратура и монитори за наблюдение на пациенти за всички 8 обособени позиции

Приложения:

Условия за участие - Публикувано на 18.12.2015г.
Ценово предложение - Публикувано на 18.12.2015г.
Техническо предложение - Публикувано на 18.12.2015г.
Техническа спецификация - Публикувано на 18.12.2015г.
Приложение 2 - Проект на договор - Публикувано на 18.12.2015г.
Образец №2 - Публикувано на 18.12.2015г.
Образец №3 - Публикувано на 18.12.2015г.
Образец №4 - Публикувано на 18.12.2015г.
Образец №5 - Публикувано на 18.12.2015г.
Образец №6 - Публикувано на 18.12.2015г.
Образец №7 - Публикувано на 18.12.2015г.
Образец №8 - Публикувано на 18.12.2015г.
Образец №9 - Публикувано на 18.12.2015г.
Образец №10 - Публикувано на 18.12.2015г.
Образец №12 - Публикувано на 18.12.2015г.
Образец №13 - Публикувано на 18.12.2015г.
Информация отваряне на ценови оферти - Публикувано на 03.02.2016г.
Решение избор изпълнител - Публикувано на 16.02.2016г.
Протокол № 1 - Публикувано на 16.02.2016г.
Протокол № 2 - Публикувано на 16.02.2016г.
Договор изпълнител Дрегер - Публикувано на 27.04.2016г.
Договор изпълнител Нова Медикъл - Публикувано на 27.04.2016г.
Договор изпълнител ММ Лимитед позиция 1 - Публикувано на 27.04.2016г.
Договор изпълнител ММ Лимитед позиция 7 - Публикувано на 27.04.2016г.
Обявление изпълнен договор ММ ОП 1 - Публикувано на 31.05.2018г.
Обявление изпълнен договор ММ ОП 7 - Публикувано на 31.05.2018г.
Обявление изпълнен договор Дрегер - Публикувано на 31.05.2018г.
Обявление изпълнен договор Нова медикъл - Публикувано на 31.05.2018г.