Начало / Профил на купувача

Профил на купувача

Периодична доставка на хигиенни и почистващи материали и уреди за нуждите на ВМА и подчинените й структури в страната по три обособени позиции

Приложения:

Документация - Публикувано на 14.04.2016г.
Техническа спецификация - Публикувано на 14.04.2016г.
Техническо предложение - Публикувано на 14.04.2016г.
Ценово предложение - Публикувано на 14.04.2016г.
Образци на документи и приложения - Публикувано на 14.04.2016г.
Проекто-договор - Публикувано на 14.04.2016г.
Предварително обявление - публикувано на 14.04.2016г.
Съобщение - Публикувано на 15.04.2016г.
Разяснения - публикувано на 14.05.2016г.
Протокол № 1 - публикувано на 07.06.2016г.
Съобщение - Публикувано на 20.06.2016г.
Протокол № 2 - публикувано на 23.06.2016г.
Протокол № 3 - публикувано на 24.06.2016г.
Решение за избор на изпълнител - публикувано на 24.06.2016г.
Договор
Обявление за приключване