Начало / Профил на купувача

Профил на купувача

Пълно абонаментно сервизно обслужване с включен труд и резервни части на специализирано медицинско оборудване

Приложения:

Документация за участие част 1- публикувана на 30.04.2015
Документация за участие част 2- публикувана на 30.04.2015
Документация за участие част 3- публикувана на 30.04.2015
Документация за участие част 4- публикувана на 30.04.2015
Документация за участие част 5- публикувана на 30.04.2015
Документация за участие част 6- публикувана на 30.04.2015
Документация за участие част 7- публикувана на 30.04.2015
Документация за участие част 8- публикувана на 30.04.2015
Документация за участие част 9- публикувана на 30.04.2015
Писмо отваряне цени публикувано на 08.06.2015г.
Протокол №1- публикуван на 08.06.2015 г.
Решение избор- публикувано на 29.06.2015 г.
Протокол №2- публикуван на 29.06.2015 г.
ДОГОВОР
Освобождаване на гаранция за участие - публикувано на 27.07.2015г.
Информация за плащане по договор - публикувано на 02.10.2015г.
Информация за плащане по договор - публикувано на 26.11.2015г.
Информация за плащане по договор - публикувано на 26.02.2016г.
Инфо платен договор Сиконикс - Публикувано на 18.01.2017г.
Информация за освободена гаранция за изпълнение - Публикувано на 28.07.2016г.