Начало / Профил на купувача

Профил на купувача

Пълно абонаментно обслужване на система за сигурност 2015-0017

Приложения:

Условия СОТ - публикувано на 28.07.2015г.
Решение - публикувано на 28.07.2015г.
Обявление - публикувано на 28.07.2015г.
Техническо задание Приложение 1 - публикувано на 28.07.2015г.
Приложение № 2 - публикувано на 28.07.2015г.
Приложение № 3 - публикувано на 28.07.2015г.
Приложение № 4 - публикувано на 28.07.2015г.
Приложение № 5 - публикувано на 28.07.2015г.
Приложение № 6 - публикувано на 28.07.2015г.
Приложение № 7 - публикувано на 28.07.2015г.
Приложение № 8 - публикувано на 28.07.2015г.
Приложение № 9 - публикувано на 28.07.2015г.
Приложение № 10 - публикувано на 28.07.2015г.
Приложение № 11 - публикувано на 28.07.2015г.
Приложение № 12 - публикувано на 28.07.2015г.
Приложение № 13 - публикувано на 28.07.2015г.
Приложение № 14 - публикувано на 28.07.2015г.
Приложение № 14а - публикувано на 28.07.2015г.
Приложение № 15
Писмо отваряне цени - публикувано на 16.09.2015г.
Протокол № 1 - публикувано на 23.09.2015г.
Протокол № 2 - публикувано на 23.09.2015г.
Решение изпълнител - публикувано на 23.09.2015г.
Догогов изпълнител - Публикувано на 05.10.2015
Освобождаване на гаранция за участие - публикуван на 13.10.2015г.
Информация за плащане по договор - публикувано на 10.02.2016г.
Информация за плащане по договор - публикувано на 29.03.2016г.