Начало / Профил на купувача

Профил на купувача

Пълно абонаментно извънгаранционно сервизно обслужване с включени труд и резервни части на медицински апарати за образна диагностика подробно описани по вид и количество в Техническата спецификация

Приложения:

Документация за участие (публикувана на 09.01.2015)
Предварително обявление
Протокол от комисия
Съобщение за отваряне на ценови оферти
Решение за избор на изпълнител
Протокол 2 от комисията
Покана за сключване на договорор за обществена поръчка
Договор (публикуван на 07.05.2015)
Информация за освобождаване на гаранция за участие (публикувано на 14.05.2015 г).
Иформация за извършено плащане по договор (публикувано на 31.08.2015г.)
Иформация за извършено плащане по договор (публикувано на 04.12.2015г.)
Иформация за извършено плащане по договор (публикувано на 11.12.2015г.)
Иформация за извършено плащане по договор (публикувано на 22.12.2015г.)
Иформация за извършено плащане по договор (публикувано на 29.12.2015г.)
Иформация за извършено плащане по договор - публикувано на 25.02.2016г.
Иформация за извършено плащане по договор (публикувано на 27.04.2016г.)
Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение на договор: (публикувано на 13.05.2016г.)
Иформация за извършено плащане по договор (публикувано на 25.05.2016г.)
Иформация за извършено плащане по договор (публикувано на 27.06.2016г.)
Информация за извършено плащане по договор (публикувано на 05.08.2016г.)