Начало / Профил на купувача

Профил на купувача

Пълно абонаментно извънгаранционно сервизно обслужване с включени труд и резервни части на медицински апарати за образна диагностика подробно описани по вид и количество в Техническата спецификация

Приложения:

Документация - Публикувано на 06.04.2016г.
Техническа спецификация - Публикувано на 06.04.2016г.
Ценово предложение - Публикувано на 06.04.2016г.
Приложение 2 - Проект на договор - Публикувано на 06.04.2016г.
Образец №2 - Публикувано на 06.04.2016г.
Образец №3 - Публикувано на 06.04.2016г.
Образец №4 - Публикувано на 06.04.2016г.
Образец №5 - Публикувано на 06.04.2016г.
Образец №6 - Публикувано на 06.04.2016г.
Образец №7 - Публикувано на 06.04.2016г.
Образец №7A - Публикувано на 06.04.2016г.
Образец №8 - Публикувано на 06.04.2016г.
Образец №9 - Публикувано на 06.04.2016г.
Образец №10 - Публикувано на 06.04.2016г.
Образец №11 - Публикувано на 06.04.2016г.
Образец №12 - Публикувано на 06.04.2016г.
Образец №13 - Публикувано на 06.04.2016г.
Образец №14 - Публикувано на 06.04.2016г.
Протокол от комисия 1: (публикувано на 20.05.2016г.)
Съобщение за отваряне на ценови оферти: (публикувано на 25.05.2016г.)
Окончателен протокол: (публикувано на 07.06.2016г.)
Решение за избор на изпълнител (публикувано на 07.06.2016г.)
Договор за обществена поръчка: (публикувано на 21.06.2016г.)
Информация за освобождаване на гаранция за участие: (публикувано на 30.06.2016г.)
Обявление изпълнен договор - Публикувано на 23.10.2017г.