Начало / Профил на купувача

Профил на купувача

Пълна абонаментна извънгаранционна техническа поддръжка и сервизно обслужване с включени резервни части и труд на телефонни централи и системи

Приложения:

Рамково споразумение
Договор за услуга 2013 г.
Договор за услуга 2014 г.
Допълнително споразумение № 1 - 2014 г.
Приложение 1 към допълнително споразумение № 1
Допълнително споразумение № 2 - 2014 г.
Допълнително споразумение № 3 - 2014 г.
Информация за извършено плащане по договор
Информация за извършено плащане по договор
Договор за услуга 2015 г.
Информация за извършено плащане по договор - публикувано на 15.01.2016 г.
Приложение 1 - Техническо предложение
Приложение 2 - Ценово предложение
Информация за извършено плащане по договор - публикувано на 22.01.2016 г.
Договор за услуга 2016 г.- публикувано на 29.01.2016 г.
Приложение № 1 Техническо задание - публикувано на 29.01.2016 г.
Приложение № 2 Предложение и цена на изпълнителя - публикувано на 29.01.2016 г.
Информация за извършено плащане за БДПЛР гр. Поморие - публикувано на 07.03.2016г.
Информация за извършено плащане по договор БПЛР – гр. Хисар (публикувана на 21.03.2016г.)
Информация за извършено плащане по договор МБАЛ – гр. Пловдив (публикувана на 21.03.2016г.)
Информация за извършено плащане по договор МБАЛ – гр. Плевен (публикувана на 21.03.2016г.)
Информация за извършено плащане по договор БПЛР – гр. Поморие (публикувана на 21.03.2016г.)
Информация за извършено плащане по договор МБАЛ – гр. Плевен (публикувана на 24.03.2016 г.)
Информация за извършено плащане по договор МБАЛ – гр. Варна - Публикувано 04.04.2016 г.
Информация за извършено плащане по договор за ВМА – гр. София - Публикувано 11.04.2016 г.
Информация за извършено плащане по договор за БДПЛР – гр. Хисаря-Публикувано 11.04.2016г.
Информация за извършено плащане по договор за ВМА и подчинените й структури за 1 месец /2016 г. - Публикувано на 11.04.2016 г.
Информация за извършено плащане по договор за МБАЛ – гр. Пловдив (публикувана 18.04.2016 г.)
Информация за извършено плащане по договор за БПЛР – гр. Банкя (публикувана 18.04.2016 г.)
Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение на договор – публикувана на 09.05.2016 г.
Информация за извършено плащане по договор за ВМА и подчинените й структури за 2 и 3 месец /2016 г. (публикувана 25.05.2016 г.)
Информация за извършено плащане по договор за ВМА и подчинените й структури за 4 месец /2016 г. (публикувана 18.07.2016 г.)
Информация за извършено плащане по договор за ВМА и подчинените й структури за 5 месец /2016 г. (публикувана 08.08.2016 г.)
Информация за извършено плащане по договор за ВМА и подчинените й структури за 6 месец /2016 г. (публикувана 21.09.2016 г.)
Информация за извършено плащане по договор за ВМА и подчинените й структури за 7 месец /2016 г. (публикувана 20.10.2016 г.)