Начало / Профил на купувача

Профил на купувача

Организиране и осъществяване на денонощна физическа въоръжена охрана на обектите на Военномедицинска академия

Приложения:

Указания
Образци
Техническа спецификация
Ценово предложение
Съобщение до средствата за масово осведомяване
Протокол №1
Отваране на ценови предложения
Протокол №2
Протокол №3
Решение
Обявление
Договор - гр. София
Договор - гр. Пловдив
Договор - гр. Сливен
Договор - гр. Банкя
Договор - гр. Хисаря
Приложение - гр. София
Приложение - гр. Пловдив
Приложение - гр. Сливен
Приложение - гр. Банкя
Приложение - гр. Хисаря
Техническа спецификация - гр. София
Техническа спецификация - гр. Пловдив
Техническа спецификация - гр. Сливен
Техническа спецификация - гр. Банкя
Техническа спецификация - гр. Хисаря
Договор - гр. Плевен
Приложение - гр. Плевен
Техническа спецификация - гр. Плевен
Допълнително споразумение 1584 - МБАЛ Плевен
Допълнително споразумение 1586 - МБАЛ Пловдив
Допълнително споразумение 1588 - МБАЛ Сливен
Допълнително споразумение 1581 - БДПЛР Хисаря
Допълнително споразумение 1590 - БДПЛР Банкя
Обявление 809655 - Публикувано на 16.10.2017г.
Обявление 809656 - Публикувано на 16.10.2017г.
Обявление 809659 - Публикувано на 16.10.2017г.
Обявление 809660 - Публикувано на 16.10.2017г.
Обявление 809661 - Публикувано на 16.10.2017г.
2017 OJS198 408025 - Публикувано на 16.10.2017 г.
2017 OJS198 408027 - Публикувано на 16.10.2017 г.
2017 OJS198 408028 - Публикувано на 16.10.2017 г.
2017 OJS198 408029 - Публикувано на 16.10.2017 г.
2017 OJS198 408030 - Публикувано на 16.10.2017 г.
Анекс В-8206 31.8.2017 - Публикувано на 16.10.2017 г.
Анекс В-8207 31.8.2017 - Публикувано на 16.10.2017 г.
Анекс В-8208 31.8.2017 - Публикувано на 16.10.2017 г.
Анекс В-8209 31.8.2017 - Публикувано на 16.10.2017 г.
Анекс В-8210 31.8.2017 - Публикувано на 16.10.2017 г.
Анекс В-1715
Анекс В-1716
Анекс В-1733
Анекс В-1734
Анекс В-1735
Анекс В-1736
Обявление_829340 - Публикувано на 13.02.2018г.
Обявление_829341 - Публикувано на 13.02.2018г.
Обявление_829342 - Публикувано на 13.02.2018г.
Обявление_829345 - Публикувано на 13.02.2018г.
Обявление_829347 - Публикувано на 13.02.2018г.
Обявление_829349 - Публикувано на 13.02.2018г.
Анекс_В-57_03-01-2018 - Публикувано на 13.02.2018г.
Анекс_В-646_19-01-2018 - Публикувано на 13.02.2018г.
Анекс_В-647_19-01-2018 - Публикувано на 13.02.2018г.
Анекс_В-648_19-01-2018 - Публикувано на 13.02.2018г.
Анекс_В-649_19-01-2018 - Публикувано на 13.02.2018г.
Анекс_В-652_19-01-2018 - Публикувано на 13.02.2018г.
2018-OJS030-066076-bg - Публикувано на 13.02.2018г.
2018-OJS030-066077-bg - Публикувано на 13.02.2018г.
2018-OJS030-066085-bg - Публикувано на 13.02.2018г.
2018-OJS030-066086-bg - Публикувано на 13.02.2018г.
2018-OJS030-066087-bg - Публикувано на 13.02.2018г.
2018-OJS030-066088-bg - Публикувано на 13.02.2018г.
Анекс_В-2097-28-02-2018 - Публикувано на 10.04.2018г.
Анекс_В-2098-28-02-2018 - Публикувано на 10.04.2018г.
Анекс_В-2100-28-02-2018 - Публикувано на 10.04.2018г.
Анекс_В-2101-28-02-2018 - Публикувано на 10.04.2018г.
Анекс_В-2102-28-02-2018 - Публикувано на 10.04.2018г.
Анекс_В-2103-28-02-2018 - Публикувано на 10.04.2018г.
Обявление 840927 - Публикувано на 10.04.2018г.
Обявление 840931 - Публикувано на 10.04.2018г.
Обявление 840932 - Публикувано на 10.04.2018г.
Обявление 840933 - Публикувано на 10.04.2018г.
Обявление 840934 - Публикувано на 10.04.2018г.
Обявление 840936 - Публикувано на 10.04.2018г.
2018-OJS067-149576-bg - Публикувано 10.04.2018г.
2018-OJS067-149577-bg - Публикувано 10.04.2018г.
2018-OJS067-149578-bg - Публикувано 10.04.2018г.
2018-OJS067-149584-bg - Публикувано 10.04.2018г.
2018-OJS067-149585-bg - Публикувано 10.04.2018г.