Начало / Профил на купувача

Профил на купувача

Обявление с изходящ номер И – 2168/29.02.2016г. Абонаментна поддръжка на сграден фонд Банкя и Пълно абонаментно специализирано медицинско оборудване.

Приложения:

Предварително обявление