Начало / Профил на купувача / Събиране на оферти с обява

Събиране на оферти с обява„Застраховане отговорността на лицата, упражняващи медицинска професия, наети от ВМА по трудов договор"
Документ:

Събиране на оферти  (9057961)(9058234)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

28.10.2016 г.

Име:

„Застраховане отговорността на лицата, упражняващи медицинска професия, наети от ВМА по трудов договор, придобили медицинска правоспособност и упражняващи медицинска професия при условията на Закона за здравето и Закона за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина”. Поръчката обхваща застраховане на виновно неизпълнение от страна на служителите на ВМА и подчинените структури на ВМА на професионалните им задължения (вкл. от грешка, пропуск или небрежност) в срока на застрахователната полица и посочената ретроактивна дата, в резултат на което са настъпили имуществени и неимуществени вреди на трети лица, в съответствие с изискванията на чл. 189 от Закона зо здравето. Подчинените структури на ВМА включват: МБАЛ-София, МБАЛ-Варна, МБАЛ-Пловдив, МБАЛ-Плевен, МБАЛ-Сливен, както и БДПЛР Банкя, БДПЛР-Хисаря, БДПЛР-Поморие и медицински пунктове, при упражняване на медицинска дейност.

Описание:

„Застраховане отговорността на лицата, упражняващи медицинска професия, наети от ВМА по трудов договор, придобили медицинска правоспособност и упражняващи медицинска професия при условията на Закона за здравето и Закона за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина”. Поръчката обхваща застраховане на виновно неизпълнение от страна на служителите на ВМА и подчинените структури на ВМА на професионалните им задължения (вкл. от грешка, пропуск или небрежност) в срока на застрахователната полица и посочената ретроактивна дата, в резултат на което са настъпили имуществени и неимуществени вреди на трети лица, в съответствие с изискванията на чл. 189 от Закона зо здравето. Подчинените структури на ВМА включват: МБАЛ-София, МБАЛ-Варна, МБАЛ-Пловдив, МБАЛ-Плевен, МБАЛ-Сливен, както и БДПЛР Банкя, БДПЛР-Хисаря, БДПЛР-Поморие и медицински пунктове, при упражняване на медицинска дейност.
Приложения: Документация за участие
Краен срок: 04.11.2016 г.  16:00 ч. 
 
„Периодични доставки на медицински изделия за осъществяване на бавна продължителна бъбречно – заместителна терапия за плазмен обмен за нуждите на ВМА”.
Документ:

Събиране на оферти  (9057697) (9058076)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

21.10.2016 г.

Име:

„Периодични доставки на медицински изделия за осъществяване на бавна продължителна бъбречно – заместителна терапия за плазмен обмен за нуждите на ВМА”.

Описание:

„Периодични доставки на медицински изделия за осъществяване на бавна продължителна бъбречно – заместителна терапия за плазмен обмен за нуждите на ВМА”.
Приложения: Документация за участие
Краен срок: 31.10.2016 г.  16:00 ч. 
 
„Eднократна доставка на ваксини против вирусен хепатит тип „А” и „В”, срещу менингококи от група А, C, W-135, Y и против коремен тиф, за формирането, подготовката и осигуряването на контингенти от БА за участие в задгранични мисии”
Документ:

Публична покана  (9053466)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

03.06.2016 г. 

Име:

„Eднократна доставка на ваксини против вирусен хепатит тип „А” и „В”, срещу менингококи от група А, C, W-135, Y и против коремен тиф, за формирането, подготовката и осигуряването на контингенти от БА за участие в задгранични мисии”

Описание:

„Eднократна доставка на ваксини против вирусен хепатит тип „А” и „В”, срещу менингококи от група А, C, W-135, Y и против коремен тиф, за формирането, подготовката и осигуряването на контингенти от БА за участие в задгранични мисии”
Приложения: Документация за участие
Краен срок: 07.06.2016 г.  16:00 ч.
 
„Доставка на 2 бр. медицински палатки за настаняване на пациенти за нуждите на Военномедицинска академия”
Документ:

Публична покана  (9053582)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

13.06.2016 г.  

Име:

„Доставка на 2 бр. медицински палатки за настаняване на пациенти за нуждите на Военномедицинска академия”

Описание:

„Доставка на 2 бр. медицински палатки за настаняване на пациенти за нуждите на Военномедицинска академия”
Приложения: Документация за участие
Краен срок: 16.06.2016 г.  16:00 ч.
 
Периодични доставки на препарати за дезинфекция, дезинсекция и дератизация за нуждите на ВМА и подчинените й структури.
Документ:

Публична покана  (9053367)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

30.05.2016 г.

Име:

Периодични доставки на препарати за дезинфекция, дезинсекция и дератизация за нуждите на ВМА и подчинените й структури.

Описание:

Периодични доставки на препарати за дезинфекция, дезинсекция и дератизация за нуждите на ВМА и подчинените й структури.
Приложения: Документация за участие
Краен срок: 03.06.2016 г.  16:00 ч.