Начало / Профил на купувача

Профил на купувача

Извършване на услуги по събиране, транспортиране и обезвреждане чрез изгаряне или физико-химично третиране на разделно събрани опасни и опасни болнични отпадъци на Военномедицинска академия в МБАЛ Плевен

Приложения: