Начало / Профил на купувача

Профил на купувача

Извършване на дейности по абонаментна сервизна поддръжка на климатична и вентилационна техника

Приложения:

Приложение 1- Представяне, публикувано на 07.08.2015
Приложение 2- публикувано на 07.08.2015
Приложение 3- публикувано на 07.08.2015
Приложение 4- публикувано на 07.08.2015
Приложение 5- публикувано на 07.08.2015
Приложение 6- публикувано на 07.08.2015
Приложение 7- публикувано на 07.08.2015
Приложение 8- публикувано на 07.08.2015
Приложение 9- публикувано на 07.08.2015
Приложение 10- публикувано на 07.08.2015
Приложение 11- публикувано на 07.08.2015
Приложение 12- публикувано на 07.08.2015
Приложение 13- публикувано на 07.08.2015
Приложение 14- публикувано на 07.08.2015
Приложение 15- публикувано на 07.08.2015
Приложение 16- публикувано на 07.08.2015
Приложение 17- публикувано на 07.08.2015
Приложение 18- публикувано на 07.08.2015
Приложение 19- публикувано на 07.08.2015
Приложение 20- публикувано на 07.08.2015
Приложение 21- публикувано на 07.08.2015
Приложение 22- публикувано на 07.08.2015
Приложение 23- публикувано на 07.08.2015
Приложение 24- публикувано на 07.08.2015
Приложение 25- публикувано на 07.08.2015
Приложение 26- публикувано на 07.08.2015
Приложение 27- публикувано на 07.08.2015
Приложение 28- публикувано на 07.08.2015
Приложение 29- публикувано на 07.08.2015
Приложение 30- публикувано на 07.08.2015
Приложение 31- публикувано на 07.08.2015
Приложение 32- публикувано на 24.08.2015
Приложение 33- публикувано на 28.08.2015
Приложение 34- публикувано на 11.09.2015
Протокол № 1 - публикувано на 19.10.2015г.
До участниците - публикувано на 27.10.2015г.
Протокол № 2 - публикувано на 07.12.2015г.
Протокол № 3 - публикувано на 07.12.2015г.
Справка - публикувано на 07.12.2015г.
Решение изпълнител - публикувано на 07.12.2015г.
Решение за прекратяване - публикувано на 08.12.2015г.
Договор за поддръжка на климатици в МБАЛ-ПЛОВДИВ - Публикувано на 01.02.2016г.
Обявление - Публикувано на 03.02.2016г.
Техническа спецификация - гр. София
Техническа спецификация - гр. Варна
Ценово предложение - гр. София
Ценово предложение - гр. Варна
Договор Нактайм
Договор Веолия
Докладна връщане на гаранция - Публикувано на 18.03.2016г.
Докладна връщане на гаранция - Публикувано на 18.03.2016г.
ОБЯВЛЕНИЕ за приключил договор "Нактайм" - публикувано на 19.09.2018г.
ОБЯВЛЕНИЕ за приключил договор "Веолия Пловдив" - публикувано на 19.09.2018г.
ОБЯВЛЕНИЕ за приключил договор "Веолия Варна" - публикувано на 19.09.2018г.