Начало / Профил на купувача

Профил на купувача

Изпълнение на ремонтни работи за ежедневна абонаментна поддръжка на сграден фонд в БДПЛР-Поморие 00085-2014-0016

Приложения:

Писмо
Протокол
Покана
ДОГОВОР
ФИНАНСОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ФИНАНСОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1.3
Техническо задание
СТАНОВИЩЕ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА