Начало / Профил на купувача

Профил на купувача

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на специализирани системи за рентгенова диагностика по 2 обособени позиции: Oбособена позиция №1 графично-скопични рентгенови апарати-4 броя; Oбособена позиция №2 графичен рентгенов апарат-1брой

Приложения:

ПОКАНА_Техническа спецификация - публикувана на 19.09.2018г.
Прогнозна стойност - публикувано на 19.09.2018г.
Предложени прогнозни стойности - публикувано на 28.09.2018г.