Начало / Профил на купувача

Профил на купувача

Доставка на плат- Ранфорс от 100 % памук" по предварителни заявки

Приложения:

Документация - Публикувано на 26.01.2016г.
Съдържание - Публикувано на 26.01.2016г.
Указания към участниците - Публикувано на 26.01.2016г.
Пълно описание - Публикувано на 26.01.2016г.
Приложение 1 - Техническа спецификация - Публикувано на 26.01.2016г.
Приложение 2 - Проект на договор - Публикувано на 26.01.2016г.
До средствата за масово осведомяване - Публикувано на 26.01.2016г.
Образец 1- Списък - Публикувано на 26.01.2016г.
Образец 2- Техническо предложение - Публикувано на 26.01.2016г.
Образец 3 - Цена - Публикувано на 26.01.2016г.
Образец 4 - Представяне на участник - Публикувано на 26.01.2016г.
Образец 5 - Декларация по чл.41 ал. 1 т. 1 - Публикувано на 26.01.2016г.
Образец 6 - Декларация - Публикувано на 26.01.2016г.
Образец 7 и 8 - Подизпълнител - Публикувано на 26.01.2016г.
Образец 9 - Декларация по чл.33 ал. 4 - Публикувано на 26.01.2016г.
Образец 10- Декларация по чл. 56 ал. 1 т. 6 - Публикувано на 26.01.2016г.
Образец 11- Декларация по чл. 47 ал. 5 - Публикувано на 26.01.2016г.
Образец 12 - Списък - Публикувано на 26.01.2016г.
Протокол от Комисия - публикувано на 11.02.2016 г.