Начало / Профил на купувача

Профил на купувача

Доставка на компютърно и мрежово оборудване за нуждите на Военномедицинска академия”

Приложения:

Титулна страница- публикувано на 29.09.2015г.
Съдържание- публикувано на 29.09.2015г.
Указания по процедура- публикувано на 29.09.2015г.
Пълно описание- публикувано на 29.09.2015г.
Техническа спецификация- публикувано на 29.09.2015г.
Договор за доставка- образец- публикувано на 29.09.2015г.
Покана за доставка на компютри- публикувано на 29.09.2015г.
Образец 1- Списък- публикувано на 29.09.2015г.
Образец 2- Техническо предложение- публикувано на 29.09.2015г.
Образец 3- Цена- публикувано на 29.09.2015г.
Образец 4- Представяне на участник- публикувано на 29.09.2015г.
Образец 5- Декларация по чл. 41 ал. 1- публикувано на 29.09.2015г.
Образец 6- Декларация- публикувано на 29.09.2015г.
Образец 7 и 8- Подизпълнител- публикувано на 29.09.2015г.
Образец 90- Декларация по чл. 33 ал. 4- публикувано на 29.09.2015г.
Образец 10- Декларация по чл. 56 ал. 1- публикувано на 29.09.2015г.
Образец 11- Декларация по чл. 47 ал. 5- публикувано на 29.09.2015г.
Протокол по чл. 101г ал.4 от ЗОП- Публикувано на 26.10.2015г.
Договор за обществена поръчка
Иформация за извършено плащане по договор (публикувано на 04.12.2015г.)