Начало / Профил на купувача

Профил на купувача

Доставка на електро-хидравлична операционна маса с аксесоари за гинекология

Приложения:

Документация - Публикувано на 17.11.2015г.
Съдържание - Публикувано на 17.11.2015г.
Указания по процедура - Публикувано на 17.11.2015г.
Пълно описание - Публикувано на 17.11.2015г.
Техническа спецификация - Публикувано на 17.11.2015г.
Договор за доставка - Публикувано на 17.11.2015г.
Образец 1- Списък- публикувано на 17.11.2015г.
Образец 2- Техническо предложение - публикувано на 17.11.2015г.
Образец 3 - Цена- публикувано на 17.11.2015г.
Образец 4 - Представяне на участник - публикувано на 17.11.2015г.
Образец 5- Декларация по чл. 41 ал. 1 т. 1 от ЗОП- публикувано на 17.11.2015г.
Образец 6- Декларация по чл. 56 ал. 1 т. 12 от ЗОП- публикувано на 17.11.2015г.
Образец 7 и 8- Подизпълнител- публикувано на 17.11.2015г.
Образец 9- Декларация по чл. 33 ал. 4 от ЗОП - публикувано на 17.11.2015г.
Образец 10- Декларация по чл. 56 ал. 1 т. 6 от ЗОП - публикувано на 17.11.2015г.
Образец 11- Декларация по чл. 47 ал. 5 от ЗОП - публикувано на 17.11.2015г.
Протокол по чл.101г ал. 4 от ЗОП - публикуванo на 07.09.2015г.
Договор - Публикувано на 11.12.2015г.
Договор за доставка - Публикувано на 17.12.2015г.
Иформация за извършено плащане по договор - Публикувано на 17.12.2015г.