Начало / Профил на купувача

Профил на купувача

„Доставка на електрическа енергия от координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Военномедицинска академия и структурите й в страната”

Приложения:

Документация 1 част- Публикувано на 03.11.2015г.
Документация 2 част- Публикувано на 03.11.2015г.
Техническа спецификация 1.1 - Публикувано на 03.11.2015г.
Техническа спецификация 1.2 - Публикувано на 03.11.2015г.
Техническо предложение - Публикувано на 03.11.2015г.
Ценово предложение - Публикувано на 03.11.2015г.
Писмо - Публикувано на 03.11.2015г.
Образец 1- Представяне на участника - публикувано на 03.11.2015г.
Образец 2- Декларация по чл. 47 ал. 9- публикувано на 03.11.2015г.
Образец 3- Декларация по чл. 55 ал. 7- публикувано на 03.11.2015г.
Образец 4- Декларация по чл.56 ал. 1- публикувано на 03.11.2015г.
Образец 5 - публикувано на 03.11.2015г.
Образец 6- Списък по чл. 51 ал. 1- публикувано на 03.11.2015г.
Образец 7- Декларация по чл. 3- публикувано на 03.11.2015г.
Образец 8- Декларация по чл. 56 ал. 1- публикувано на 03.11.2015г.
Образец 9- Декларация по чл. 33 ал. 4- публикувано на 03.11.2015г.
Проекто-договор - публикувано на 03.11.2015г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти - Публикувано на 01.02.2016г.
Протокол № 1 - Публикувано на 03.02.2016г.
Протокол № 2 - Публикувано на 18.02.2016г.
Решение за избор на изпълнител - Публикувано на 18.02.2016г.
Техническа спецификация Приложение 1.1 - Публикувано на 11.03.2016г.
Техническа спецификация Приложение 1.2 - Публикувано на 11.03.2016г.
Договор - Публикувано на 11.03.2016г.