Начало / Профил на купувача

Профил на купувача

ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА 64- СРЕЗОВ КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ

Приложения:

Условия за участие- Публикувано на 22.03.2016
Техническо задание- Публикувано на 22.03.2016
Техническо предложение- Публикувано на 22.03.2016
Ценово предложение- Публикувано на 22.03.2016
Проект на договор- Публикувано на 22.03.2016
Методика за оценка- Публикувано на 22.03.2016
Образец 2- Публикувано на 22.03.2016
Образец 3- Публикувано на 22.03.2016
Образец 4- Публикувано на 22.03.2016
Образец 5- Публикувано на 22.03.2016
Образец 6- Публикувано на 22.03.2016
Образец 7- Публикувано на 22.03.2016
Образец 7А- Публикувано на 22.03.2016
Образец 8- Публикувано на 22.03.2016
Образец 9- Публикувано на 22.03.2016
Образец 10- Публикувано на 22.03.2016
Образец 11- Публикувано на 22.03.2016
Образец 12- Публикувано на 22.03.2016
Образец 13- Публикувано на 22.03.2016
Образец 14- Публикувано на 22.03.2016
Отговор на запитване - Публикувано на 04.04.2016г.
Разяснение към участниците - Публикувано на 21.04.2016г.
Протокол № 1 - публикувано на 12.05.2016г.
Информация отваряне на цени- Публикувано на 25.05.2016г.
Протокол № 2 - публикувано на 25.05.2016г.
Протокол № 3 - публикувано на 08.06.2016г.
Решение избор изпълнител - Публикувано на 08.06.2016г.
Договор изпълнител - Публикувано на 31.08.2016г.
Информация изпълнен договор S&T - публикувано на 18.01.2017г.