Начало / Профил на купувача

Профил на купувача

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на медицинска апаратура за нуждите на ВМА по 2 обособени позиции

Приложения:

Документация
Обявление
Решение
Техническо предложение
Ценово
Приложение 1- Публикувано на 03.09.2015г.
Приложение 2- Публикувано на 03.09.2015г.
Приложение 3- Публикувано на 03.09.2015г.
Приложение 4- Публикувано на 03.09.2015г.
Приложение 5- Публикувано на 03.09.2015г.
Приложение 6- Публикувано на 03.09.2015г.
Приложение 7- Публикувано на 03.09.2015г.
Приложение 8- Публикувано на 03.09.2015г.
Приложение 9- Публикувано на 03.09.2015г.
Приложение 10- Публикувано на 03.09.2015г.
Приложение 11- Публикувано на 03.09.2015г.
Приложение 12- Публикувано на 03.09.2015г.
Приложение 13- Публикувано на 03.09.2015г.
Приложение 14- Публикувано на 03.09.2015г.
Приложение 15- Публикувано на 03.09.2015г.
Писмо отваряне цени - Публикувано на 08.10.2015
Протокол № 1 - публикувано на 19.10.2015г.
Протокол № 2 - публикувано на 19.10.2015г.
Решение изпълнител - публикувано на 19.10.2015г.
Договор изпълнител Дрегер - Публикувано на 13.11.2015г.
Договор изпълнител IMD - Публикувано на 13.11.2015г.
Информация за освободена гаранция IMD - Публикувано на 20.11.2015г.
Информация за освободена гаранция Дрегер - Публикувано на 20.11.2015г.
Инфо изпълнен договор DREGER - Публикувано на 18.12.2015г.
Инфо изпълнен договор IMD - Публикувано на 18.12.2015г.
Инфо освободена гаранция IMD - Публикувано на 18.12.2015г.
Инфо освободена гаранция DREGER - Публикувано на 18.12.2015г.
Информация за освободена гаранция 2017 - Публикувано на 26.01.2017г.