Начало / Профил на купувача

Профил на купувача

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на медицинска апаратура за нуждите на ВМА по 4 обособени позиции

Приложения:

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ- Публикувано на 12.08.2015
Обявление- Публикувано на 12.08.2015
Приложение 1- Техническа Спецификация- Публикувано на 12.08.2015
Приложение 2- Публикувано на 12.08.2015
Приложение 3- Публикувано на 12.08.2015
Приложение 4- Публикувано на 12.08.2015
Приложение 5- Публикувано на 12.08.2015
Приложение 6- Публикувано на 12.08.2015
Приложение 7- Публикувано на 12.08.2015
Приложение 8- Публикувано на 12.08.2015
Приложение 9- Публикувано на 12.08.2015
Приложение 10- Публикувано на 12.08.2015
Приложение 11- Публикувано на 12.08.2015
Приложение 12- Публикувано на 12.08.2015
Приложение 13- Публикувано на 12.08.2015
Приложение 14- Публикувано на 12.08.2015
Приложение 15- Публикувано на 12.08.2015
Решение- Публикувано на 12.08.2015
Техническо предложение- Публикувано на 12.08.2015
Условия за участие- Публикувано на 12.08.2015
Разяснение до участниците- Публикувано на 20.08.2015г.
Информация до участниците - Публикувано на 23.09.2015
Писмо отваряне цени - Публикувано на 05.10.2015
Протокол № 1 - публикувано на 19.10.2015г.
Протокол № 2 - публикувано на 19.10.2015г.
Решение изпълнител - публикувано на 19.10.2015г.
Договор изпълнител Ел дора - Публикувано на 13.11.2015г.
Договор изпълнител Тримед Медикал - Публикувано на 13.11.2015г.
Договор изпълнител Илан - Публикувано на 13.11.2015г.
Информация за освободена гаранция Ел дора - Публикувано на 20.11.2015г.
Информация за освободена гаранция Тримед Медикал - Публикувано на 20.11.2015г.
Информация за освободена гаранция Елпак - Публикувано на 20.11.2015г.
Инфо изпълнен договор Тримед Медикал - Публикувано на 16.12.2015г.
Инфо изпълнен договор Ел дора - Публикувано на 16.12.2015г.
Информация изпълнен договор ИЛАН - публикувано на 23.12.2015г.
Инфо освободена гаранция Ел дора - Публикувано на 18.12.2015г.
Инфо освободена гаранция Тримед - Публикувано на 18.12.2015г.
Информация за освободена гаранция - Публикувано на 26.01.2017г.