Начало / Профил на купувача

Профил на купувача

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на лапароскопска техника за нуждите на ВМА, МБАЛ-София, МБАЛ-Варна

Приложения:

Документация - Публикувано на 30.06.2016г.
Ценово предложение - Публикувано на 30.06.2016г.
Техническа спецификация - Публикувано на 30.06.2016г.
Техническо предложение - Публикувано на 30.06.2016г.
Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - Публикувано на 30.06.2016г.
Проект на договор - Публикувано на 30.06.2016г.
Образец 2 и Образец 2а - Публикувано на 30.06.2016г.
Образец 3 - Публикувано на 30.06.2016г.
Образец 3.1 - Публикувано на 30.06.2016г.
Образец 3.2 - Публикувано на 30.06.2016г.
Образец 4 - Публикувано на 30.06.2016г.
Образец 5 - Публикувано на 30.06.2016г.
Образец 6 - Публикувано на 30.06.2016г.
Протокол № 1 - публикувано на 02.09.2016г.
Писмо отваряне цени- публикувано на 17.09.2016г
Протокол № 2 - публикувано на 10.10.2016г.
Протокол № 3 - публикувано на 10.10.2016г.
Решение изпълнител - публикувано на 10.10.2016г.
Писмо до фирмите - публикувано на 10.10.2016г.
Доклад - публикувано на 10.10.2016г.
Договор изпълнител - Публикувано на 04.11.2016г.
Обявление за приключил договор Ел дора - Публикувано на 18.01.2017г.