Начало / Профил на купувача

Профил на купувача

Доставка, монтаж и пускане в действие на 16 срезов компютърен томограф за нуждите на ВМА

Приложения:

Документация
Обявление
Решение
Техническа спецификация
Приложение 2- Публикувано на 27.08.2015 г.
Приложение 3- Публикувано на 27.08.2015 г.
Приложение 4- Публикувано на 27.08.2015 г.
Приложение 5- Публикувано на 27.08.2015 г.
Приложение 6- Публикувано на 27.08.2015 г.
Приложение 7- Публикувано на 27.08.2015 г.
Приложение 8- Публикувано на 27.08.2015 г.
Приложение 9- Публикувано на 27.08.2015 г.
Приложение 10- Публикувано на 27.08.2015 г.
Приложение 11- Публикувано на 27.08.2015 г.
Приложение 12- Публикувано на 27.08.2015 г.
Приложение 13- Публикувано на 27.08.2015 г.
Приложение 14- Публикувано на 27.08.2015 г.
Приложение 15- Публикувано на 27.08.2015 г.
Разяснения до участниците- публикувано на 10.09.2015г.
Писмо- отваряне на цени- Публикувано на 13.10.2015г.
Протокол № 1 - публикувано на 19.10.2015г.
Протокол № 2 - публикувано на 19.10.2015г.
Решение изпълнител - публикувано на 19.10.2015г.
Договор доставка- публикуван на 02.11.2015г.
Инфо изпълнен договор SIEMENS - Публикувано на 18.12.2015г.