Начало / Профил на купувача / Архив

Архив

Абонаметна поддръжка и доставка на резервни части за медицинска апаратура, производство на General Electric
Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (756384)
Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

04-11-2016

Преписка:

00085-2016-0028

Съдържание:

No

ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 756383 Решение за откриване на процедура (ЗОП) 04.11.2016 09.11.2016
2 756384 Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 04.11.2016 09.11.2016
3 758632 Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП) 18.11.2016 21.11.2016
Процедура: Открита процедура
Име:

Абонаметна поддръжка и доставка на резервни части за медицинска апаратура, производство на General Electric

Описание:

1.Доставка, демонтаж и монтаж на резервни части за медицинска апаратура, производство на General Electric, подробно описани в Техническата спецификация - Приложение №1. 1.1.Доставките се извършват, при необходимост, след предварителна писмена заявка от Възложителя в зависимост от неговите потребности. 2.Услуги по абонаментна поддръжка на медицинска апаратура, производство на General Electric, които включват: - извършване на задължителна профилактика два пъти в годината; - неограничен брой посещения, при повикване и заявка от Възложителя, за диагностициране на повреда и ремонт; - настройки, калибровки, тестове и софтуерен ъпдейт за осигуряване на функционалността на апаратите; - ежемесечна проверка работоспособността на всеки един апарат. Медицинската апаратура е подробно описана в Техническа спецификация Приложение № 1а.
Приложения: Документация
Краен срок: 21/11/2016 16:00
 
„Периодична доставка на химикали, реактиви и други лабораторни медицински изделия за нуждите на ВМА и подчинените й структури”
Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (756026)
Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

02-11-2016

Преписка:

00085-2016-0026

Съдържание:

No

ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 756025 Решение за откриване на процедура (ЗОП) 02.11.2016 07.11.2016
2 756026 Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 02.11.2016 07.11.2016
Процедура: Открита процедура
Име:

„Периодична доставка на химикали, реактиви и други лабораторни медицински изделия за нуждите на ВМА и подчинените й структури”

Описание:

„Периодична доставка на химикали, реактиви и други лабораторни медицински изделия за нуждите на ВМА и подчинените й структури”
Приложения: Документация
Краен срок: 08/12/2016 16:00