Начало / Профил на купувача

Профил на купувача

Абонаментно техническо обслужване с включени труд и резервни части на медицински апарати и системи Siemens за нуждите на ВМА - МБАЛ-София

Приложения:

Документация - Публикувано на 17.02.2016г.
Техническо задание - Публикувано на 17.02.2016г.
Ценово предложение - Публикувано на 17.02.2016г.
Приложение 2 - Проект на договор - Публикувано на 17.02.2016г.
Образец 2 - Публикувано на 17.02.2016г.
Образец 3 - Публикувано на 17.02.2016г.
Образец 4 - Публикувано на 17.02.2016г.
Образец 5 - Публикувано на 17.02.2016г.
Образец 6 - Публикувано на 17.02.2016г.
Образец 7 - Публикувано на 17.02.2016г.
Образец 7А - Публикувано на 17.02.2016г.
Образец 8 - Публикувано на 17.02.2016г.
Образец 9 - Публикувано на 17.02.2016г.
Образец 10 - Публикувано на 17.02.2016г.
Образец 11 - Публикувано на 17.02.2016г.
Образец 12 - Публикувано на 17.02.2016г.
Образец 13 - Публикувано на 17.02.2016г.
Образец 14 - Публикувано на 17.02.2016г.
Информация отваряне на цени - Публикувано на 11.04.2016г.
Протокол № 2 - публикувано на 26.04.2016г.
Решение изпълнител - публикувано на 26.04.2016г.
Договор изпълнител - Публикувано на 09.06.2016г.