Начало / Профил на купувача

Профил на купувача

Абонаментно техническо обслужване на медицинска лабораторна апаратура по 13 обособени позиции

Приложения:

Документация - Пукликувано на 09.02.2016г.
Приложение 2 - Проект на договор - Пукликувано на 09.02.2016г.
Техническа спецификация - Пукликувано на 09.02.2016г.
Ценово предложение - Пукликувано на 09.02.2016г.
Образец 2 - Пукликувано на 09.02.2016г.
Образец 3 - Пукликувано на 09.02.2016г.
Образец 4 - Пукликувано на 09.02.2016г.
Образец 5 - Пукликувано на 09.02.2016г.
Образец 6 - Пукликувано на 09.02.2016г.
Образец 7 - Пукликувано на 09.02.2016г.
Образец 7A - Пукликувано на 09.02.2016г.
Образец 8 - Пукликувано на 09.02.2016г.
Образец 9 - Пукликувано на 09.02.2016г.
Образец 10 - Пукликувано на 09.02.2016г.
Образец 11 - Пукликувано на 09.02.2016г.
Образец 12 - Пукликувано на 09.02.2016г.
Образец 13 - Пукликувано на 09.02.2016г.
Образец 14 - Пукликувано на 09.02.2016г.
Протокол № 1 - публикувано на 06.04.2016г.
Информация отваряне на цени - Публикувано на 09.05.2016г.
Протокол № 2 - публикувано на 11.05.2016г.
Протокол № 3 - публикувано на 11.05.2016г.
Решение за избор на изпълнител- Публикувано на 20.05.2016г.
Протокол № 4- Публикувано на 20.05.2016г.
Договор изпълнител Антисел - Публикувано на 07.07.2016г.
Договор изпълнител Аквахим - Публикувано на 07.07.2016г.
Договор изпълнител Булмар поз.5 - Публикувано на 07.07.2016г.
Договор изпълнител Булмар поз.3 - Публикувано на 07.07.2016г.
Договор изпълнител Диамед - Публикувано на 07.07.2016г.
Договор изпълнител Елта 90М - Публикувано на 07.07.2016г.
Договор изпълнител Интер Бизнес - Публикувано на 07.07.2016г.
Договор изпълнител Лабекс - Публикувано на 07.07.2016г.
Договор изпълнител Медатех - Публикувано на 07.07.2016г.
Договор изпълнител МТИ - Публикувано на 07.07.2016г.
Договор изпълнител Перфект Медика - Публикувано на 07.07.2016г.
Договор изпълнител Т.Е.А.М. - Публикувано на 07.07.2016г.
Информация за освобождаване на гаранция за участие - Публикувано на 14.07.2016г.