Начало / Профил на купувача

Профил на купувача

Абонаментно техническо обслужване на ендоскопска, ултразвукова апаратура и системa за обработка, съхранение и пренос на аудио-визуална информация от медицински изследвания за нуждите на ВМА - МБАЛ-София и МБАЛ-Варна, МБАЛ-Пловдив

Приложения:

Условия за участие - Публикувано на 26.11.2015г.
Техническа спецификация - Приложение 1 - Публикувано на 26.11.2015г.
Приложение 2 - Проект на договор - Публикувано на 26.11.2015г.
Образец 2 - Публикувано на 26.11.2015г.
Образец 3 - Публикувано на 26.11.2015г.
Образец 4 - Публикувано на 26.11.2015г.
Образец 5 - Публикувано на 26.11.2015г.
Образец 6 - Публикувано на 26.11.2015г.
Образец 7 - Публикувано на 26.11.2015г.
Образец 7А - Публикувано на 26.11.2015г.
Образец 8 - Публикувано на 26.11.2015г.
Образец 9 - Публикувано на 26.11.2015г.
Образец 10 - Публикувано на 26.11.2015г.
Образец 11 - Публикувано на 26.11.2015г.
Образец 12 - Публикувано на 26.11.2015г.
Образец 13 - Публикувано на 26.11.2015г.
Образец 14 - Публикувано на 26.11.2015г.
Образец 14А - Ценово предложение - Публикувано на 26.11.2015г.
Информация отваряне на цени - Публикувано на 07.01.2016г.
Протокол № 1 - публикувано на 25.01.2016г.
Протокол № 2 - публикувано на 25.01.2016г.
Решение избор изпълнител - публикувано на 25.01.2016г.
Договор изпълнител - Публикувано на 09.03.2016г.