Начало / Профил на купувача

Профил на купувача

Абонаментно сервизно обслужване на пациетни монитори и анест. апар. 2015-0015

Приложения:

Обявление- публикувано на 22.07.2015г.
Техническа спецификация Приложение № 1- публикувано на 22.07.2015г.
Приложение № 2 - публикувано на 22.07.2015г.
Приложение № 3 - публикувано на 22.07.2015г.
Приложение № 4 - публикувано на 22.07.2015г.
Приложение № 5 - публикувано на 22.07.2015г.
Приложение № 6 - публикувано на 22.07.2015г.
Приложение № 7 - публикувано на 22.07.2015г.
Приложение № 8 - публикувано на 22.07.2015г.
Приложение № 9 - публикувано на 22.07.2015г.
Приложение № 10 - публикувано на 22.07.2015г.
Приложение № 11 - публикувано на 22.07.2015г.
Приложение № 12 - публикувано на 22.07.2015г.
Приложение № 13 - публикувано на 22.07.2015г.
Приложение № 14 - публикувано на 22.07.2015г.
Ценово предложение Приложение № 14а - публикувано на 22.07.2015г.
Приложение № 15 - публикувано на 22.07.2015г.
Условия реанимация - публикувано на 22.07.2015г.
Протокол № 1 - публикувано на 12.10.2015г.
Информация- отваряне на цени- публикувано на 03.11.2015г.
Протокол 2 - публикувано на 25.11.2015г.
Протокол 3- публикувано на 25.11.2015г.
Решение изпълнител- публикувано на 25.11.2015г.
Договор изпълнител - Публикувано на 25.01.2016г.
Инфо освободена гаранция Дъчмед - Публикувано на 18.12.2015г.
Инфо освободена гаранция ММ Лимитид - Публикувано на 18.12.2015г.