Начало / Профил на купувача

Профил на купувача

Абонаментно извънгаранционно сервизно обслужване с включени труд и резервни части на рентгенови апарати за нуждите на ВМА, МБАЛ-София, МБАЛ-Сливен, МБАЛ-Пловдив, МБАЛ-Варна

Приложения:

Документация - Публикувано на 06.04.2016г.
Техническа спецификация - Публикувано на 06.04.2016г.
Ценово предложение - Публикувано на 06.04.2016г.
Приложение 2 - Проект на договор - Публикувано на 06.04.2016г.
Образец №2 - Публикувано на 06.04.2016г.
Образец №3 - Публикувано на 06.04.2016г.
Образец №4 - Публикувано на 06.04.2016г.
Образец №5 - Публикувано на 06.04.2016г.
Образец №6 - Публикувано на 06.04.2016г.
Образец №7 - Публикувано на 06.04.2016г.
Образец №7А - Публикувано на 06.04.2016г.
Образец №8 - Публикувано на 06.04.2016г.
Образец №9 - Публикувано на 06.04.2016г.
Образец №10 - Публикувано на 06.04.2016г.
Образец №11 - Публикувано на 06.04.2016г.
Образец №12 - Публикувано на 06.04.2016г.
Образец №13 - Публикувано на 06.04.2016г.
Образец №14 - Публикувано на 06.04.2016г.
Протокол № 1 - публикувано на 14.06.2016г.
Протокол № 2 - публикувано на 04.07.2016г.
Информация отваряне на цени - публикувано на 04.07.2016г.
Протокол № 3 - публикувано на 12.07.2016г.
Решение изпълнител - публикувано на 12.07.2016г.
Договор Изпълнител- публикувано на 05.08.2016г.
Информация за освобождаване на гаранция за участие - Публикувано на 17.08.2016г.