Начало / Профил на купувача

Профил на купувача

Абонаментна сервизна поддръжка на асансьорни уредби. II. Доставка и монтаж на резервни части за аварийни ремонти за нуждите на ВМА - София и нейните подразделения 00085-2014-0020

Приложения:

ПРЕДМЕТ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Протокол 1
Комисия- Протокол 2
Ценови оферти
Приложение- Протокол 2
Протокол №3 цени
Таблици към протокол 3
Решения № 896 от 18.06.2015г.
Решение за прекратяване
Предварително обявление
Докладна Записка №14731/20.08.15г.
Докладна Записка №15421/02.09.2015г.