Начало / Профил на купувача

Профил на купувача

Абонаментна сервизна поддръжка на асансьори за нуждите на ВМА и подчинените и структури по осем обособени позиции

Приложения:

Решение - Публикувано на 15.09.2015г.
Обявление - Публикувано на 15.09.2015г.
Документация - Публикувано на 15.09.2015г.
Представяне на участника - Публикувано на 15.09.2015г.
Декларация №1 - Публикувано на 15.09.2015г.
Декларация №2 - Публикувано на 15.09.2015г.
Декларация №3 - Публикувано на 15.09.2015г.
Декларация №4 - Публикувано на 15.09.2015г.
Декларация №5 - Публикувано на 15.09.2015г.
Декларация №6 - Публикувано на 15.09.2015г.
Декларация №7 - Публикувано на 15.09.2015г.
Декларация №8 - Публикувано на 15.09.2015г.
Декларация №9 - Публикувано на 15.09.2015г.
Декларация №10 - Публикувано на 15.09.2015г.
Декларация №11 - Публикувано на 15.09.2015г.
Декларация №12 - Публикувано на 15.09.2015г.
Техническо предложение №1 - Публикувано на 15.09.2015г.
Техническо предложение №2 - Публикувано на 15.09.2015г.
Техническо предложение №3 - Публикувано на 15.09.2015г.
Техническо предложение №4 - Публикувано на 15.09.2015г.
Техническо предложение №5 - Публикувано на 15.09.2015г.
Техническо предложение №6 - Публикувано на 15.09.2015г.
Техническо предложение №7 - Публикувано на 15.09.2015г.
Техническо предложение №8 - Публикувано на 15.09.2015г.
Ценово предложение - гр. София - Публикувано на 15.09.2015г.
Ценово предложение - гр. Пловдив - Публикувано на 15.09.2015г.
Ценово предложение - гр. Варна - Публикувано на 15.09.2015г.
Ценово предложение - гр. Сливен - Публикувано на 15.09.2015г.
Ценово предложение - гр. Плевен - Публикувано на 15.09.2015г.
Ценово предложение - гр. Хисар - Публикувано на 15.09.2015г.
Ценово предложение - гр. Поморие - Публикувано на 15.09.2015г.
Ценово предложение - гр. Банкя - Публикувано на 15.09.2015г.
Техническо задание - гр. София - Публикувано на 15.09.2015г.
Техническо задание - гр. Пловдив - Публикувано на 15.09.2015г.
Техническо задание - гр. Варна - Публикувано на 15.09.2015г.
Техническо задание - гр. Сливен - Публикувано на 15.09.2015г.
Техническо задание - гр. Плевен - Публикувано на 15.09.2015г.
Техническо задание - гр. Хисар - Публикувано на 15.09.2015г.
Техническо задание - гр. Поморие - Публикувано на 15.09.2015г.
Техническо задание - гр. Банкя - Публикувано на 15.09.2015г.
Писмо - Публикувано на 15.09.2015г.
Проект на договор - Публикувано на 15.09.2015г.
Съобщение - публикувано на 04.11.2015 г.
Протокол № 1 - публикувано на 27.11.2015г.
Протокол № 2 - публикувано на 27.11.2015г.
Протокол № 3 - публикувано на 27.11.2015г.
Решение 1 - Публикувано на 27.11.2015г.
Решение 2 - Публикувано на 27.11.2015г.
Анекс - Публикувано на 05.01.2016г.
Докладна връщане на гаранция - Публикувано на 18.03.2016г.