Начало / Профил на купувача

Профил на купувача

Абонаментна сервизна поддръжка на асансьори за нуждите на ВМА и подчинените и структури по осем обособени позиции

Приложения:

Документация - Публикувано на 08.01.2016г.
Проект на договор - Публикувано на 08.01.2016г.
До средствата за масово осведомяване - Публикувано на 08.01.2016г.
Образец №1 - Публикувано на 08.01.2016г.
Образец №2 - Публикувано на 08.01.2016г.
Образец №3 - Публикувано на 08.01.2016г.
Образец №4 - Публикувано на 08.01.2016г.
Образец №5 - Публикувано на 08.01.2016г.
Образец №6 - Публикувано на 08.01.2016г.
Образец №7 - Публикувано на 08.01.2016г.
Образец №8 - Публикувано на 08.01.2016г.
Образец №9 - Публикувано на 08.01.2016г.
Образец №10 - Публикувано на 08.01.2016г.
Образец №11 - Публикувано на 08.01.2016г.
Образец №12 - Публикувано на 08.01.2016г.
Образец №13 - Публикувано на 08.01.2016г.
Техническо предложение гр.София - Публикувано на 08.01.2016г.
Техническо предложение гр.Пловдив - Публикувано на 08.01.2016г.
Техническо предложение гр.Варна - Публикувано на 08.01.2016г.
Техническо предложение гр.Плевен - Публикувано на 08.01.2016г.
Техническо предложение гр.Сливен - Публикувано на 08.01.2016г.
Техническо предложение гр.Хисар - Публикувано на 08.01.2016г.
Техническо предложение гр.Поморие - Публикувано на 08.01.2016г.
Техническо предложение гр.Банкя - Публикувано на 08.01.2016г.
Техническо задание гр. София - Публикувано на 08.01.2016г.
Техническо задание гр. Пловдив - Публикувано на 08.01.2016г.
Техническо задание гр. Варна - Публикувано на 08.01.2016г.
Техническо задание гр. Плевен - Публикувано на 08.01.2016г.
Техническо задание гр. Сливен - Публикувано на 08.01.2016г.
Техническо задание гр. Хисар - Публикувано на 08.01.2016г.
Техническо задание гр. Поморие - Публикувано на 08.01.2016г.
Техническо задание гр. Банкя - Публикувано на 08.01.2016г.
Ценово предложение гр. София - Публикувано на 08.01.2016г.
Ценово предложение гр. Пловдив - Публикувано на 08.01.2016г.
Ценово предложение гр. Варна - Публикувано на 08.01.2016г.
Ценово предложение гр. Плевен - Публикувано на 08.01.2016г.
Ценово предложение гр. Сливен - Публикувано на 08.01.2016г.
Ценово предложение гр. Хисар - Публикувано на 08.01.2016г.
Ценово предложение гр. Поморие - Публикувано на 08.01.2016г.
Ценово предложение гр. Банкя - Публикувано на 08.01.2016г.
Съобщение - публикувано на 23.02.2016г.
Протокол № 1 - Публикувано на 26.02.2016г.
Протокол № 2 - публикувано на 14.03.2016г.
Решение изпълнител - публикувано на 14.03.2016г.
Договор - Публикувано на 04.05.2016г.
Техническа спецификация гр. София - Приложение 1.1 и Приложение 1.2 - Публикувано на 04.05.2016г.
Техническа спецификация гр. Пловдив - Приложение 2.1 и Приложение 2.2 - Публикувано на 04.05.2016г.
Техническа спецификация гр. Варна - Приложение 3.1 и Приложение 3.2 - Публикувано на 04.05.2016г.
Техническа спецификация гр. Сливен - Приложение 4.1 и Приложение 4.2 - Публикувано на 04.05.2016г.
Техническа спецификация гр. Плевен - Приложение 5.1 и Приложение 5.2 - Публикувано на 04.05.2016г.
Техническа спецификация гр. Хисар - Приложение 6.1 и Приложение 6.2 - Публикувано на 04.05.2016г.
Техническа спецификация гр. Поморие - Приложение 7.1 и Приложение 7.2 - Публикувано на 04.05.2016г.
Техническа спецификация гр. Банкя - Приложение 8.1 и Приложение 8.2 - Публикувано на 04.05.2016г.
Техническо предложение гр.София - Публикувано на 04.05.2016г.
Техническо предложение гр.Пловдив - Публикувано на 04.05.2016г.
Техническо предложение гр.Варна - Публикувано на 04.05.2016г.
Техническо предложение гр.Сливен - Публикувано на 04.05.2016г.
Техническо предложение гр.Плевен - Публикувано на 04.05.2016г.
Техническо предложение гр.Хисар - Публикувано на 04.05.2016г.
Техническо предложение гр.Поморие - Публикувано на 04.05.2016г.
Техническо предложение гр.Банкя - Публикувано на 04.05.2016г.
Ценово предложение гр. София - Приложение 1.1А и Приложение 1.2Б - Публикувано на 04.05.2016г.
Ценово предложение гр. Пловдив - Приложение 2.1А и Приложение 2.2Б - Публикувано на 04.05.2016г.
Ценово предложение гр. Варна - Приложение 3.1А и Приложение 3.2Б - Публикувано на 04.05.2016г.
Ценово предложение гр. Сливен - Приложение 4.1А и Приложение 4.2Б - Публикувано на 04.05.2016г.
Ценово предложение гр. Плевен - Приложение 5.1А и Приложение 5.2Б - Публикувано на 04.05.2016г.
Ценово предложение гр. Хисар - Приложение 6.1А и Приложение 6.2Б - Публикувано на 04.05.2016г.
Ценово предложение гр. Поморие - Приложение 7.1А и Приложение 7.2Б - Публикувано на 04.05.2016г.
Ценово предложение гр. Банкя - Приложение 8.1А и Приложение 8.2Б - Публикувано на 04.05.2016г.
Aнекс към договор влизащ в сила на 01.08.2016г.
Обявление за приключил договор-МИЛАЛИФТ - публикувано на 19.09.2018г.