Начало / Профил на купувача

Профил на купувача

І.Абонаментна сервизна поддръжка на климатична и вентилационна техника ІІ.Аварийни ремонтни дейности с доставка на резервни части и филтри на ВМА – София и нейните подразделения: МБАЛ-Пловдив, МБАЛ - гр. Варна 00085-2014-0021

Приложения:

Писмо
Протокол
Покана
ДОГОВОР
ОБОБЩЕНО ФИНАНСОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Ценова оферта
Ценова оферта
Ценова оферта
Становище за осъществен предварителен контрол по чл.19,ал.2,т.24 от ЗОП
ПЛАТЕНО ПО ДОГОВОР