Начало / Профил на купувача

Профил на купувача

Абонаментна поддръжка на сграден фонд, електроенергийни уредби и съоръжения, отоплителна система, ВиК инсталации и прибори на ВМА 00085-2014-0014

Приложения:

Писмо
Протокол
Покана
Техническо задание
ФИНАНСОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОБОБЩЕНО ФИНАНСОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДОГОВОР
СТАНОВИЩЕ
Информация за извършени плащания - Публикувано на 11.02.2016г.
Платено по договор