Начало / Профил на купувача

Профил на купувача

Абонаментна поддръжка на сграден фонд, електроенергийни уредби и съоръжения, отоплителна система, ВиК инсталации и прибори на БДПЛР Хисар 00085-2014-0015

Приложения:

Писмо
Протокол
Покана
ФИНАНСОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Техническо задание
ДОГОВОР
СТАНОВИЩЕ
Платено по договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА