Начало / Профил на купувача

Профил на купувача

Абонаментна поддръжка на сграден фонд, електроенергийни уредби и съоръжения, отоплителна система, ВиК инсталации и прибори на ВМА 00085-2014-0018

Приложения:

ПРЕДМЕТ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Отговор на запитване
Писмо -отговор
Писмо-отговор
Протокол от комисия