Начало / Профил на купувача

Профил на купувача

Абонаментна поддръжка, аварийни и текущи ремонти на сграден фонд 00085-2015-0013

Приложения:

Списък сгради София Табл.1 Прил.1.4
Споразумение прил.1.6
Списък сгради Пловдив Синора Наречен Табл.1 Прил.1.4
Списък сгради ВМА Варна Табл.1 Прил.1.4
Списък сгради ВМА Сливен Табл.1 Прил.1.4
Списък сгради ВМА Сливен Дебела кория Табл.1 Прил.1.4
Списък сгради ВМА Плевен с. Ласкар Табл.1 Прил.1.4
Списък сгради ВМА Хисар Табл.1 Прил.1.4
Техническо задание ВМА София прил.1.1
Техническо задание ВМА Пловдив прил.1.1
Техническо задание ВМА Варна прил.1.1
Техническо задание ВМА Сливен прил.1.1
Техническо задание ВМА Плевен прил.1.1
Техническо задание ВМА Хисар прил.1.1
Техническо задание ВМА Поморие прил.1.1
Ценово предложение прил.1.2
Обобщенo ценовo предложение прил.1.3.
Техническо предложение прил.1.5.
Административни сведения прил.1
Методика за оценка прил.2
Декл. списък техн. лица прил.3
Декл. приемане условия на договор прил.4
ПРЕДМЕТ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Декл. чл.49, ал.9, прил.5.
Писмо масова информация
Декл. 47, ал.1 и 5, прил. 6
Декларация за оглед на инсталации
Декл.56, ал.1, т.11, прил.8
Декл. чл.55 и 56 Подизп. Прил.9
Декларация съгласие подизпълнител Прил.10
Декл. чл.33, ал.4, Прил.11
Декл. списък дог. прил.12
Декл.56, ал.1, т.6, Прил.13
Списък сгради ВМА Поморие Табл.1 Прил.1.4
Проекто - договор
Решение за прекратяване- Публикувано на 17.08.2015 г.