Начало / Профил на купувача

Профил на купувача

Абонаментна поддръжка, аварийни и текущи ремонти на сграден фонд, електроенергийни уредби и съоръжения, отоплителна система, ВиК инсталации и прибори

Приложения:

Обявление - Публикувано на 29.09.2015г.
Решение - Публикувано на 29.09.2015г.
Техническо предложение - Публикувано на 29.09.2015г.
Ценово предложение - Публикувано на 29.09.2015г.
Документация - Публикувано на 29.09.2015г.
Образец №1 - Публикувано на 29.09.2015г.
Образец №2 - Публикувано на 29.09.2015г.
Образец №3 - Публикувано на 29.09.2015г.
Образец №4 - Публикувано на 29.09.2015г.
Образец №5 - Публикувано на 29.09.2015г.
Образец №6 - Публикувано на 29.09.2015г.
Образец №7 - Публикувано на 29.09.2015г.
Образец №8 - Публикувано на 29.09.2015г.
Образец №9 - Публикувано на 29.09.2015г.
Образец №10 - Публикувано на 29.09.2015г.
Образец №11- Публикувано на 29.09.2015г.
Образец №12 - Публикувано на 29.09.2015г.
Образец №13 - Публикувано на 29.09.2015г.
Образец №14 - Публикувано на 29.09.2015г.
Писмо - Публикувано на 29.09.2015г.
Споразумение - Публикувано на 29.09.2015г.
Техническа спецификация - гр. София - Публикувано на 29.09.2015г.
Техническа спецификация - гр. Пловдив - Публикувано на 29.09.2015г.
Техническа спецификация - гр. Варна - Публикувано на 29.09.2015г.
Техническа спецификация - гр. Сливен - Публикувано на 29.09.2015г.
Техническа спецификация - гр. Плевен - Публикувано на 29.09.2015г.
Техническа спецификация - гр. Хисаря - Публикувано на 29.09.2015г.
Техническа спецификация - гр. Поморие - Публикувано на 29.09.2015г.
Списък на сгради - гр.София - Публикувано на 29.09.2015г.
Списък на сгради - обл.Пловдив - Публикувано на 29.09.2015г.
Списък на сгради - гр.Варна - Публикувано на 29.09.2015г.
Списък на сгради - обл.Плевен - Публикувано на 29.09.2015г.
Списък на сгради - гр.Сливен - Публикувано на 29.09.2015г.
Списък на сгради - гр.Хисаря - Публикувано на 29.09.2015г.
Списък на сгради - гр.Поморие - Публикувано на 29.09.2015г.
Списък на сгради - складов район "Дебела кория" - Публикувано на 29.09.2015г.
Обобщено ценово предложение - Публикувано на 29.09.2015г.
Съобщение за отваряне на ценова оферта - Публикувано на 03.12.2015г.
Решение изпълнител - публикувано на 16.12.2015г.
Протокол № 2 - публикувано на 16.12.2015г.
Приложение към Протокол № 2 - публикувано на 16.12.2015г.
Протокол № 3 - публикувано на 16.12.2015г.
Приложение към Протокол № 3 - публикувано на 16.12.2015г.
Договор - Публикувано на 05.01.2016г.
Списък на сгради - гр.София - Публикувано на 05.01.2016г.
Списък на сгради - обл.Пловдив - Публикувано на 05.01.2016г.
Списък на сгради - гр.Варна - Публикувано на 05.01.2016г.
Списък на сгради - обл.Плевен - Публикувано на 05.01.2016г.
Списък на сгради - гр.Сливен - Публикувано на 05.01.2016г.
Списък на сгради - гр.Хисаря - Публикувано на 05.01.2016г.
Списък на сгради - гр.Поморие - Публикувано на 05.01.2016г.
Списък на сгради - складов район "Дебела кория"- Публикувано на 05.01.2016г.
Обобщено ценово предложение - Публикувано на 05.01.2016г.
Техническа спецификация - гр. София - Публикувано на 05.01.2016г.
Техническа спецификация - гр. Пловдив - Публикувано на 05.01.2016г.
Техническа спецификация - гр. Варна - Публикувано на 05.01.2016г.
Техническа спецификация - гр. Сливен - Публикувано на 05.01.2016г.
Техническа спецификация - гр. Плевен - Публикувано на 05.01.2016г.
Техническа спецификация - гр. Хисаря - Публикувано на 05.01.2016г.
Техническа спецификация - гр. Поморие - Публикувано на 05.01.2016г.
Ценово предложение - Публикувано на 05.01.2016г.
Допълнително споразумение - Публикувано на 12.02.2018 г.
Обявление за изменение - Публикувано на 12.02.2018 г.
ОБЯВЛЕНИЕ за приключен договор - публикувано на 19.11.2018г.