Начало / Профил на купувача

Профил на купувача


Заповед № 299/06.02.2019 г. ОТНОСНО: Откриване на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на самостоятелна сграда - павилион и обособени площи във вътрешно обособен имот, част от имот, публична държавна собственост, предоставени за управление на ВМА, находящи се в МБАЛ- Пловдив.
Заповед № 206/22.01.2019г. ОТНОСНО: Откриване на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни помещения и обособени площи -части от имоти, публична държавна собственост, предоставени за управление на ВМА, находящи се в l1БАЛ -София и БПЛР - Банкя