Начало / Новини / Рак на панкреаса – мултидисциплинарен подход при лечението

Рак на панкреаса – мултидисциплинарен подход при лечението

Военномедицинска академия възобновява ежегодните курсове по чернодробно-панкреатична хирургия.

През 2017 г. темата на курса ще бъде: Рак на панкреаса – мултидисциплинарен подход при лечението. 
 
Курсът ще се състои на 23-25.11. 2017 година в аулата на ВМА.
 
Демонстрации на живо ще има от операционните на Клиниката по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология, както и от залите за инвазивна гастроентерология.
 
Лекции ще изнесат водещи европейски и български хирурзи в областта на панкреатичната хирургия.
 
Последните години бележат сериозен напредък на панкреатичната хирургия.
 
Лапароскопската хирургия на панкреаса е в подем, агресията по отношение на локално авансиралите тумори е впечатляваща, навлиза неоадювантната химиотерапия.
 
„Мултидисциплинарния подход изисква лечението на рака на панкреаса да се провежда във високо специализирани центрове с голям обем на дейност, където качеството и сигурността на лечението се подобряват със сериозни темпове. Всичко това налага актуализиране и глобализиране на познанията в тази област за пореден път”, коментира проф. Никола Владов, д.м.н. – началник на Клиника по чернодробно-панкреатична и трансплантационна хирургия към ВМА и директор на курса.

VI Postgraduate Course of MMA
 
“Pancreatic cancer – multidisciplinary approach”
 
Preliminary program
 
23.11.2017
 
18:15h Official opening
18:30-19:00h Invited lecture: Biomarkers in pancreatic cancer – B. Petrov
19:00h Welcome cocktail – on site
 
24.11.2017
 
09:00h-13:00h Live demonstration – Laparoscopic pancreatico - duodenec
tomy – S. Dokmak
13:00h-14:00h Lunch break
14:00h-16:00h First session
Chairman: prof. N. Vladov, prof. K. Katzarov, prof. S. Dokmak
1. Diabetes mellitus (Type 2) and pancreatic cancer – I. Daskalova
2. Endoscopic management of patients with pancreatic cancer –
K. Katzarov
3. Imaging of pancreatic cancer – I. Kissjova/M. Penkov
4. Resection margins in pancreatic cancer – A. Fakirova
5. Vascular resections – N. Vladov
6. Personalized cancer medicine and quality metrics in pancreatic
cancer – E. Vicente
7. Rare pancreatic tumors – Ts. Lukanova
16:00-16:30h Platinum Sponsor Satellite Symposium:
Innovative technologies of Jonson & Jonson
to facilitate abdominal surgery
16:30-17:00h Coffee break
17:00-17:30h Satellite Symposium of Alvogen: The place of Varlota in the
treatment of metastatic pancreatic cancer.
17:30-19:30h Second session
Chairman: assoc. prof. I. Takorov, prof. I. Popescu, prof. E. Vicente
1. Debate – optimal approach to patients with pancreatic cancer
1.1. Advantages of open surgical approach – prof. I. Popescu
1.2. Advantages of laparoscopic surgical approach – prof. S. Dokmak
1.3. Advantages of robotic surgical approach – prof. E. Vicente
2. Total pancreatectomy – Z. Milosevic
3. Total mesopancreatic excision for pancreatic cancer treatment –
I. Popescu
4. Modified double-layer pancreato-jejunostomy – N. Vladov
5. Adjuvant regimens in patients with resected pancreatic cancer –
M. Koleva
20:00h Official dinner
Central Military Club – Concert hall
 
25.11.2017
 
09:00h-12:00h Live demonstration – Laparoscopic distal spleno-pancreatectomy –
N. Vladov
12:00h-13:00h Lunch break
13:00h-13:30h Work shop of Medtronic – New products for abdominal surgery
13:30h-15:30h Third session
Chairman:
assoc. prof. I. Vasilevski, assoc. prof. V. Mihaylov, prof. Z. Milosevic
1. Surgery in advanced pancreatic cancer – Z. Milosevic
2. Technical aspects of laparoscopic pancreaticoduodenectomy –
N. Belev
3. Technical aspects of laparoscopic distal pancreatectomy –
I. Takorov
4. How to manage complications after pancreatic surgery –
V. Mihaylov
5. Operative palliation for pancreatic cancer – I. Vasilevski
6. Application of HIFU for palliative treatment in patients with
advanced pancreatic cancer – D. Dimitrov
7. Pancreatic liver metastases – biological and clinical parameters –
J. Mihaylova
 
GENERAL INFORMATION:
Place: Lecture Hall – Military Medical Academy
3, Georgi Sofiisky Str., Sofia
Dates: November 23-25 2017
Official language: English
REGISTRATION:
All attendies are requested to make preliminary registration
on the flowing e-mail:
mstoeva@vma.bg
REGISTRATION FEE:
100 BGN
REGISTRATON DESK WORKING TIME:
23 Nov 2017 from 17:00 to 19:00
24 Nov 2017 from 08:00 to 18:00
25 Nov 2017 from 08:00 to 15:30
Certificate of Attendance issued by MMA will be available for
registered delegates on 25 Nov 2017 at registration desk.