Начало / Новини / Конкурси в БАН за избор на директори на научни звена

Конкурси в БАН за избор на директори на научни звена

Управителният съвет на Българската академия на науките откри процедура за избор на директори на няколко научни звена, както следва:
 
1. Институт за исторически изследвания
 
Документите за участие в процедурата са: молба до УС на БАН, научна автобиография по примерен въпросник, списък на научните трудове, списък на цитатите, списък на патентите и авторските свидетелства, документи за реализирани научно-приложни разработки, копия от дипломите за висше образование, научни степени и академични длъжности, програма на кандидата за управление и развитие на академичното звено, декларация за сътрудничество на структурите на ДС, други документи по преценка на кандидата.
 
Повече информация можете да намерите ТУК!
 
2. Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей
 
Документите за участие в процедурата са: молба до УС на БАН, научна автобиография по примерен въпросник, списък на научните трудове, списък на цитатите, списък на патентите и авторските свидетелства, документи за реализирани научно-приложни разработки, копия от дипломите за висше образование, научни степени и академични длъжности, програма на кандидата за управление и развитие на академичното звено, декларация за сътрудничество на структурите на ДС, други документи по преценка на кандидата.
 
Повече информация можете да намерите ТУК!
 
3. Институт по астрономия с Национална Астрономическа Обсерватория
 
Документите за участие в процедурата са: молба до УС на БАН, научна автобиография по примерен въпросник, списък на научните трудове, списък на цитатите, списък на патентите и авторските свидетелства, документи за реализирани научно-приложни разработки, копия от дипломите за висше образование, научни степени и академични длъжности, програма на кандидата за управление и развитие на академичното звено, декларация за сътрудничество на структурите на ДС, други документи по преценка на кандидата.
 
Повече информация можете да намерите ТУК!