Начало / Новини / Интердисциплинарен семинар по програми за обучение на Световната федерация по неврология

Интердисциплинарен семинар по програми за обучение на Световната федерация по неврология

В Клиника „Функционална диагностика на нервната система” на Военномедицинска академия се проведе обучителен семинар, организиран от акад. Екатерина Титянова – координатор на програмите за следдипломно обучение на Световната федерация по неврология за България. 
 
Темата на семинара бяха актуални диагностични и терапевтични проблеми на епилепсията и диференциална диагноза на неепилептичните пароксизми. Бяха представени най-новите лекарствени средства при резистентни форми на епилепсия, индикациите за тяхното приложение и методите за контрол на ефикасността им. 
 
Презентациите бяха подготвени от д-р Мария Петришка (невролог) и д-р Цветомила Колева (лекар – специализант по нервни болести) от клиника „Функционална диагностика на нервната система” въз основа на материали, предоставени от Световната федерация по неврология.
 
В семинара взеха участие невролози и специализанти по нервни болести, неврохирургия, кардиология, анестезиология и интензивно лечение и специалисти по здравни грижи. Всеки участник попълни формуляр по образец на Световната федерация по неврология, въз основа на който получи сертификат, връчен тържествено от акад. Титянова.
 
В Клиника „Функционална диагностика на нервната система” се извършва експертна дейност чрез специализирани комисии на Военномедицинска академия по програми и критерии на НЗОК в извънболнична помощ за лечение на епилепсия, Паркинсонова болест, множествена склероза и невропатна болка.